Ogłoszenie

Licytacja nieruchomości

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Radom, mazowieckie
Numer ogłoszenia
33665629
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Koszarowa 1

SzczegółyOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.09.2017 r. o godz. 11.45 w Sądzie Rejonowym w Radomiu, ul. Struga 63, sala nr II, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej: nieruchomość gruntowa składająca się z działek oznaczonych nr.: 465, 476, 529, 593 o łącznej pow. 4,23 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, należącej do dłużnika: Krzysztof Tkaczyk, położonej: 26-660 Jedlińsk, Romanów 13, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/00115951/4.
Suma oszacowania wynosi 216 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 144 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP S.A. I O. Centrum w Radomiu 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488 najpóźniej w dniu
poprzedzającym przetarg.
33665629
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne