Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Licytacja nieruchomości

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Radom, mazowieckie
Numer ogłoszenia
33665629
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Koszarowa 1

SzczegółyOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.09.2017 r. o godz. 11.45 w Sądzie Rejonowym w Radomiu, ul. Struga 63, sala nr II, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej: nieruchomość gruntowa składająca się z działek oznaczonych nr.: 465, 476, 529, 593 o łącznej pow. 4,23 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, należącej do dłużnika: Krzysztof Tkaczyk, położonej: 26-660 Jedlińsk, Romanów 13, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/00115951/4.
Suma oszacowania wynosi 216 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 144 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP S.A. I O. Centrum w Radomiu 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488 najpóźniej w dniu
poprzedzającym przetarg.
33665629
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne