Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż działki położonej w miejscowości Powodowo gmina Wolsztyn

wielkopolskie, Powodowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Powodowo, wielkopolskie
Powierzchnia
60 225 m2
Cena
2 120 000 zł
Numer ogłoszenia
33666794
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-07-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
64-200 Wolsztyn
Ulica
Rynek

SzczegółyBURMISTRZ WOLSZTYNA
podaje do publicznej wiadomości
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 93/2
o powierzchni 6.0225 ha, położona w miejscowości Powodowo, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW Nr PO1E/00047076/7. Zgodnie z przyjętą uchwałą Nr XXIX/302/2016 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze działki o numerze ewidencyjnym 93/2 w Powodowie, przeznaczony został na teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowy usługowej i obsługi gospodarki odpadami oznaczony na rysunku planu symbolem P,U,O.
Cena wywoławcza: 2.120.000,00 złotych (słownie dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy złotych) + podatek VAT w stawce 23%
Wadium: 200.000,00 złotych (słownie : dwieście tysięcy złotych )
Przetarg odbędzie w dniu 18 września 2017 roku o godz. 10 ?? w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolsztynie Rynek 1 ( II piętro sala nr 49).
PEŁNĄ TREŚĆ OGŁOSZENIA wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Wolsztynie Rynek 1 oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Wolsztynie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie .
Szczegółowych informacji związanych z przetargiem udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami - Urzędu Miejskiego w Wolsztynie, pokój nr 45, II piętro, tel. 68 347-4540 .
Burmistrz Wolsztyna
Wojciech Lis
33666794
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne