Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Bydgoszczy przy ul. Chrobrego 21

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Chrobrego 21, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
19,22 m2
Cena
33 600 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
07-09-2017
Numer ogłoszenia
33666179
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-231 Bydgoszcz
Ulica
Królowej Jadwigi 16/2
Nr telefonu
523455522
Email
bydgoszcz.bakalarski@komornik.pl
Strona www
www.bydgoszcz.bakalarski.komornik.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Maciej Bakalarski, mający siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 16/2, tel. 52 345 55 22, ogłasza, że: w dniu 7.09.2017 r. o godz. 10.00 w budynku XII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 64a, w sali nr 1.05 odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Bydgoszczy przy ul. Chrobrego 21. Lokal znajduje się na drugiej kondygnacji budynku mieszkalnego i stanowi: pokój, kuchnię i łazienkę o powierzchni 19,22 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - piwnica w oficynie o powierzchni 3,06 m2. Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych: 22,28 m2.
Nieruchomość stanowi własność Krystyny Omniczyńskiej.
Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00191704/7.
Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 22/1507 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00019577/8, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Suma oszacowania wynosi 50 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 33 600,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 040,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w Kancelarii Komornika, na jeden dzień przed licytacją. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O. Centrum w Bydgoszczy 83 10201462 0000 7002 0184 3796, na którym winna być ujawniona na jeden dzień przed licytacją.
Koszty z tytułu wykreślenia wpisów hipotecznych ponosi nabywca zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 28 lipca 2005 roku Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U. nr 167/2005, poz. 1398.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Aktualne obwieszczenia znajdują się także na stronie www.bydgoszc.bakalarski.komornik.pl
33666179
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne