Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż działki położonej w Pobierowie

zachodniopomorskie, Pobierowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Pobierowo, zachodniopomorskie
Powierzchnia
1 143 m2
Cena
1 500 000 zł
Numer ogłoszenia
33666308
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-07-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
72-344 Rewal
Ulica
Mickiewicza

SzczegółyWÓJT GMINY REWAL
w oparciu w oparciu o art.38, art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz na podstawie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.)
ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NAD MORZEM
NA TERENIE GMINY REWAL
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Lp.Położenie
Nr księgi wieczystej
Nr działkiPow.
(m2)
Cena wywoławcza
brutto (PLN)
Wadium
(PLN)
Lp.Położenie
Nr księgi wieczystej
Nr działkiPow.
(m2)
Cena wywoławcza
brutto(PLN)
Wadium
(PLN)
1.Pobierowo
ul. Śląska 2
SZ1G/00034191/3
448/311431 500 000300 0005.Rewal
ul. Kamieńska
SZ1G/00035684/3
2/6942385 00040 000
2.Pobierowo
ul. Piastowska 18
SZ1G/00014403/7
438/71127660 00070 0006.Śliwin
Al. Lipowa 1A
SZ1G/00027899/4
69/1962170 00020 000
3.Rewal
ul. Kamieńska
SZ1G/00035684/3
2/4964390 00040 0007.Śliwin ul. Niezapominajki 6 SZ1G/00037439/5554/4822932 0006 000
Przetarg odbędzie się 15 września 2017r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Rewalu przy ulicy Mickiewicza 19. Wadium należy wpłacić do 11 września 2017r. na konto Urzędu Gminy Rewal: Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal 14937600010010524220020009. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w Urzędzie Gminy Rewal oraz opublikowane na stronie internetowej http://bip.rewal.pl/dokumenty/8268. Informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, pok. 107 i 108, tel. (91) 38 49 021, www.rewal.pl, e-mail: przetargi@rewal.pl.
33666308
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne