Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż działki położonej w miejscowości Śliwin

zachodniopomorskie, Śliwin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Śliwin, zachodniopomorskie
Powierzchnia
229 m2
Cena
32 000 zł
Numer ogłoszenia
33666308
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-07-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
72-344 Rewal
Ulica
Mickiewicza

SzczegółyWÓJT GMINY REWAL
w oparciu w oparciu o art.38, art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz na podstawie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.)
ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NAD MORZEM
NA TERENIE GMINY REWAL
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Lp.Położenie
Nr księgi wieczystej
Nr działkiPow.
(m2)
Cena wywoławcza
brutto (PLN)
Wadium
(PLN)
Lp.Położenie
Nr księgi wieczystej
Nr działkiPow.
(m2)
Cena wywoławcza
brutto(PLN)
Wadium
(PLN)
1.Pobierowo
ul. Śląska 2
SZ1G/00034191/3
448/311431 500 000300 0005.Rewal
ul. Kamieńska
SZ1G/00035684/3
2/6942385 00040 000
2.Pobierowo
ul. Piastowska 18
SZ1G/00014403/7
438/71127660 00070 0006.Śliwin
Al. Lipowa 1A
SZ1G/00027899/4
69/1962170 00020 000
3.Rewal
ul. Kamieńska
SZ1G/00035684/3
2/4964390 00040 0007.Śliwin ul. Niezapominajki 6 SZ1G/00037439/5554/4822932 0006 000
Przetarg odbędzie się 15 września 2017r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Rewalu przy ulicy Mickiewicza 19. Wadium należy wpłacić do 11 września 2017r. na konto Urzędu Gminy Rewal: Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal 14937600010010524220020009. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w Urzędzie Gminy Rewal oraz opublikowane na stronie internetowej http://bip.rewal.pl/dokumenty/8268. Informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, pok. 107 i 108, tel. (91) 38 49 021, www.rewal.pl, e-mail: przetargi@rewal.pl.
33666308
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne