Ogłoszenie

Sprezdaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Waplewo, gmina Stary Targ

pomorskie, Waplewo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Waplewo, pomorskie
Powierzchnia
827 080 m2
Cena
38 295 952 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-07-2017
Numer ogłoszenia
33667771
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Powstańców Warszawy 25
Osoba kontaktowa
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku

SzczegółyOGŁOSZENIE O PRZETARGU
ODDZIAŁ TERENOWY W GDAŃSKU
podaje do publicznej wiadomości informację, że ogłasza drugi
przetarg ustny nieograniczony w dniu 25.07.2017 r. o godz. 1200 na sprzedaż
nieruchomości położonej w obrębie Waplewo, wskład której wchodzą działki nr: 72/1, 72/2,
72/3, 75/19, 75/25 powierzchnia 82,7080 ha, cena: 38 295 950,00 zł.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, niezabudowana położona w miejscowości Waplewo, w obrębie ewidencyjnym: Nr 0014, Waplewo, gmina: 221604_2, Stary Targ, powiat: sztumski, oznaczona działkami nr 72/1, 72/2, 72/3, 75/19, 75/25 o pow. 82,7080 ha, posiadająca księgę wieczystą nr KW GD2I/00001319/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sztumie - GD2I.
Marszałek Województwa Pomorskiego działając na podstawie art. 93 ust.2, art.161 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca decyzją sygn. DROŚ-G.7427.8.2015 z dnia 04.05.2015 r. zatwierdził "Dokumentację geologiczną złoża piasku ze żwirem Waplewo Wielkie IV w kat C1, na działkach część 72/1, 72/2, 72/3, 75/19, 75/23 gmina Stary Targ, powiat sztumski, województwo pomorskie", zawierającą ustalenie zasobów geologicznych według stanu na dzień 31.12.2014 r. w ilości:
Kopalina rodzaj
i zastosowanie surowcowe
Zasoby bilansowe w tys. Mg
RazemABC1C2
POLE A
Piasek ze żwirem
średni punkt piaskowy 73,9%
Zastosowanie: w budownictwie ogólnym
5 314,835 314,83
POLE B
Piasek ze żwirem
średni punkt piaskowy 73,9%
Zastosowanie: w budownictwie ogólnym
12 268,3112 268,31
Kopalina ogółem:
POLE A i B
Piasek ze żwirem
średni punkt piaskowy 73,9%
Zastosowanie: w budownictwie ogólnym
17 583,1417 583,14
Zasoby geologiczne złoża "WAPLEWO WIELKIE IV", po wyłączeniu z jego granic części działki nr 75/24 o powierzchni 1 579,0 m2 (0,16 ha), zmniejszyły się o 43,32 tys. ton, tj. o 0,25 % i wynoszą 17 539,82 tys. ton. Powierzchnia złoża zmniejszyła się o 0,24% i wynosi 646 112,00 m2. Parametry jakościowe złoża nie uległy zmianie.
Cena wywoławcza brutto nieruchomości (wraz z kosztami przygotowania do sprzedaży) wynosi 38 295 950,00 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych), w tym podatek VAT w wysokości 76 241,93 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści jeden 93/100).
Przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 25.07.2017 r. o godzinie 1200 w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Gdańsku z/s w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Powstańców Warszawy 28 - sala przetargowa.
Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży jak i o dokumentacji geologicznej można uzyskać w siedzibie ANR Sekcji Gospodarowania Zasobem w Pruszczu Gdańskim, ul. Powstańców Warszawy 28, tel. 58 300 48 41 wew. 140. Ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej: www.anr.gov.pl
33667771
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne