Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż mieszkania

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Radom, mazowieckie
Powierzchnia
43 m2
Cena
146 000 zł
Numer ogłoszenia
33668061
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-611 Radom
Ulica
Wyścigowa 19

SzczegółyOGŁOSZENIE o PRZETARGU
Spółdzielnia Mieszkaniowa "USTRONIE" w Radomiu z siedzibą przy ul. Wyścigowej 19 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności
lokalu mieszkalnego - Komandosów 2 m 282 - VII piętro, 2 pokoje z kuchnią, o pow. użytkowej 43,80 m?, cena wywoławcza - 93.000 zł - wadium 10.000 zł
lokalu mieszkalnego - Sandomierska 28 m. 50 - IV piętro, 4 pokoje z kuchnią o pow. użytkowej 64,80 m?, cena wywoławcza - 146.000 zł - wadium 10.000 zł
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do godziny 14oo dnia 09.08.2017 roku na konto Spółdzielni:
Bank DnB Nord nr konta 95 1370 1154 0000 1701 4639 8500
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wyścigowej 19 w sali narad w dniu 10.08.2017r. - na mieszkanie ul. Komandosów 2 m 282 o godz. 1000
- na mieszkanie ul. Sandomierska 28 m. 50 o godz. 1030
Mieszkania można obejrzeć w dniu 02.08.2017r. w godz. 1000- 1100.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przetargu i do złożenia w dziale członkowsko-mieszkaniowym (stanowisko Nr 1) w terminie do godziny 14oo dnia poprzedzającego termin przetargu:
- dowód wpłaty wadium,
- pisemne oświadczenie ze wskazaniem sposobu dokonania zwrotu wadium,
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przeprowadzania przetargów,
- pisemne oświadczenie o akceptacji przewidzianej w regulaminie kary umownej,
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą - uchwała nr 37 z dnia 25.04.2017r.
Osoba, która wygrała przetarg winna w terminie 30 dni od dnia, w którym rozstrzygnięto przetarg, wpłacić wylicytowaną cenę. Po spełnieniu warunków statutowych z nabywcą w terminie 14 dni zostanie spisana notarialna umowa o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Osoba, która wygrała przetarg winna odebrać klucze w terminie 7 dni od dnia podpisania aktu notarialnego.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu ustnego nieograniczonego - licytacji bez podawania przyczyn na każdym etapie.
Zwrot wadium nastąpi na konto bankowe w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia przeprowadzenia licytacji.
Zarząd SM "USTRONIE"
33668061
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne