Ogłoszenie

Nieruchomość zabudowana - tereny przemysłowe pod działalność gosp.

śląskie, Krzepice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Krzepice, śląskie
Powierzchnia
6 412 m2
Cena
754 267 zł
Numer ogłoszenia
33668954
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
42-200 Częstochowa
Ulica
Żwirki i Wigury
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy Mariusz Grabowski

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW CZ2C/00030670/5
dotyczy XV Co 2333/16
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Mariusz Grabowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 6.09.2017 r. o godz. 10.00 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22 odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej: TERENY PRZEMYSŁOWE POD DZIAŁALNOŚĆ GOSP.
budynkiem produkcji stolarki okiennej o powierzchni użytkowej 1 434,59 m2
budynkiem biurowo-socjalnym o powierzchni użytkowej 150,66 m2
budynkiem handlowym (ekspozycja) o powierzchni 197,73 m2
położona w powiecie kłobuckim, gminie Krzepice, obrębie nr 0001, Krzepice, stanowiąca działkę gruntu o nr. ewid. 3003/22 o powierzchni 0,6412 ha.
należącej do dłużnika: PW OKTIM R. Żurek, Z. Kulejewski Spółka jawna
położonej: 42-160 Krzepice, ul. Rolnicza 11,
dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 30670 [NKW: CZ2C/00030670/5]
Suma oszacowania wynosi 1 131 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 754.267,00 zł plus VAT 23%.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 131 340,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa 82 11301017 0021 1000 4690 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg TYTUŁEM XV Co 2333/16.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
33668954
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne