Ogłoszenie

Nieruchomość zabudowana

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Szwajcera 59, Łódź, łódzkie
Powierzchnia
273 m2
Cena
443 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
02-08-2017
Numer ogłoszenia
33669166
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
95-030 Rzgów
Ulica
Stawowa 9
Osoba kontaktowa
SBD PPHU SC ROMAN TOMASZEWSKI, PAWEŁ KUCHARSKI W UPADŁOŚCI LIKWI

SzczegółySyndyk Masy Upadłości Pawła Kucharskiego osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą "SBD" PPHU s.c. Roman Tomaszewski, Paweł Kucharski ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Szwajcera 59, działka ewidencyjna nr 185 o powierzchni 0,0273 ha wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym czterokondygnacyjnym w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej 99,38 m2 (księga wieczysta KW LD1M/00197377/44) stanowiącą składnik masy upadłości Pawła Kucharskiego osoby fizycznej prowadzącej działalność pod firmą "SBD' P.P.H.U s.c. Roman Tomaszewski, Paweł Kucharski - za cenę wywoławczą 443.000,00 zł. Zasady sprzedaży zostały określone w Postanowieniu Sędziego Komisarza z dnia 29.06.2017 r. oraz Regulaminie sprzedaży z wolnej ręki.
Oferty kupna nieruchomości (w języku polskim) w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem "OFERTA ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI" należy składać w Biurze Syndyka w Łodzi ul. Żurawia 7/9 do dnia 02.08.2017 r. (decyduje data wpływu do biura). Warunkiem przyjęcia oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 44.300,00 zł (czterdzieści cztery tysiące trzysta zł) na konto Syndyka Masy Upadłości Pawła Kucharskiego nr rachunku: 44 1020 3408 0000 4102 0381 4647
Oferta powinna zawierać:
imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedzibę firmy i nr telefonu
oferowaną cenę
dowód wpłaty wadium
oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu ofert i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 07.08.2017 r.
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszej sprzedaży oraz regulamin sprzedaży można uzyskać w Biurze Syndyka w Łodzi przy ul. Żurawia 7/9 PN - PT w godz. 900 - 1230 tel. 42 280-71-13.
Nieruchomość można oglądać w terminach uzgodnionych pod nr tel. 500 034-574.
Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży bez podania przyczyn.
33669166
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne