Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji lokalu mieszkalnego położonego we Włoclawku przy ul. Łanowej 25/8

kujawsko-pomorskie, Włocławek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Łanowa 25/8, Włocławek, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
35,53 m2
Cena
69 750 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-08-2017
Numer ogłoszenia
33669336
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-800 Włocławek
Ulica
P.O.W. 21A
Nr telefonu
542312910
Strona www
www.komornikwloclawek.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Grzegorz Perczyński (tel. 54-231-29-10, fax 54-232-03-32) ogłasza, że: dnia 25.08.2017 r. o godz. 13.30 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku, mającego siedzibę przy ul. Kilińskiego 20, w sali nr A 123 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości
położonej:
87-800 Włocławek, Łanowa 25/8,
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o pow. 35,53 m kw., pomieszczenie przynależne (piwnica) o pow. 4,62 m kw., wraz ze związanym z tym prawem udziałem w wysokości 4015/537261 w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w tej samej wysokości w części działki gruntu nr 8/5 o pow. 1,0714 ha zapisanej w księdze wieczystej WL1W/00078534/4,
dla której Sąd Rejonowy Włocławek Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: WL1W/00078549/2].
Suma oszacowania wynosi 93 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69 750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Ochrony Środowiska SA o. Włocławek 77 15401069 2001 8718 2692 0001.
Rękojmia musi wpłynąć na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 24.08.2017 r.
(w tytule wpłaty proszę wskazać imię i nazwisko wpłacającego rękojmię oraz numer sprawy Km 2330/13).
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godz. 8.00-16.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
33669336
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne