Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji udziału 1/6 w lokalu mieszkalnym położonym we Włocławku przy ul. Chmielnej 35A/10

kujawsko-pomorskie, Włocławek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Chmielna 35A/10, Włocławek, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
54,8 m2
Cena
16 273,5 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
28-08-2017
Numer ogłoszenia
33669343
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-800 Włocławek
Ulica
P.O.W. 21A
Nr telefonu
542312910
Strona www
www.komornikwloclawek.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE U LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Grzegorz Perczyński (tel. 54-231-29-10, fax 54-232-03-32) ogłasza, że: dnia 28.08.2017 r. o godz. 9.15 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku, mającego siedzibę przy ul. Kilińskiego 20, w sali nr A 115 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości
położonej:
87-800 Włocławek, Chmielna 35 A/10, Włocławek,
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o pow. 54,80 m kw. wraz ze związanym z tym prawem udziałem w wysokości 5480/86310 w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w tej samej wysokości w części gruntu w nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej WL1W/00047662/4. Lokal zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, sześciokondygnacyjnym. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwnicy, stanowiące część wspólną budynku,
dla której Sąd Rejonowy Włocławek Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: WL1W/00052345/4].
Suma oszacowania udziału 5/6 wynosi 108 490,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 81 367,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 10 849,00 zł.
Suma oszacowania udziału 1/6 wynosi 21 698,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16 273,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 2 169,80 zł.
Rękojmie powinny być złożone w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Ochrony Środowiska SA o. Włocławek 77 15401069 2001 8718 2692 0001.
Rękojmia musi wpłynąć na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 25.08.2017 r.
(w tytule wpłaty proszę wskazać imię i nazwisko wpłacającego rękojmię oraz numer sprawy Km 1448/16).
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godz. 8.00-16.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
33669343
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne