Ogłoszenie

Sprzedaż zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami użytkowymi działki nr 22/1, położonej w Gdańsku przy ul. Zawiejskiej 103

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zawiejska 103, Gdańsk, pomorskie
Powierzchnia
97,17 m2
Cena
289 765,34 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
29-09-2017
Numer ogłoszenia
33669402
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Ks.J. Waląga 10/3
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Sebastian Piątkowki

SzczegółyKM 2318/14
OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Sebastian Piątkowski (tel. (058) 773 10 10) ogłasza, że:w dniu 29-09-2017r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy 3 Maja 9a w sali nr E1.10a, odbędzie się druga licytacja:
-wydzielonej części z nieruchomości należącej do dłużnika:Agaty Borowskiej , dla której III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1G/00089702/1 w postaci działki nr 22/1 o powierzchni 3863 m kw, położonej w Gdańsku przy ul. Zawiejskiej 103, zabudowanej siedliskiem rolniczym , w ramach którego wyodrębnić można:
- dom jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, parterowy z poddaszem nieużytkowym o powierzchni użytkowej 97,17 m kw
-budynki użytkowe tj. budynek gospodarczy z kuchnią letnią i kotłownią, szopę, garaż, nieczynną kotłownię i piwnicę.
Suma oszacowania wynosi 434 648,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 289 765,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 464,80 zł w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Alior Bank SA Centrala 65 24900005 0000 4530 2387 8081( liczy się data uznania rachunku bankowego ).
Jednocześnie Komornik Sądowy informuje, że nabycie ww. nieruchomości podlega ograniczeniom, wynikającym z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2016 nr 2052). Zgodnie z treścią ww. ustawy przedmiotową nieruchomość będzie mógł nabyć rolnik indywidualny po przedłożeniu, najpóźniej na terminie licytacji, dokumentów szczegółowo wskazanych w ww. ustawie, poświadczających posiadanie statusu rolnika indywidualnego (a także inne podmioty, wskazane w art. 2a ust. 3 ww. ustawy - z zastrzeżeniem art. 976 § 1 kpc).
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
33669402
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne