Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji lokalu mieszkalnego położonego we Włocławku przy ul. Ostrowksiej 16/68

kujawsko-pomorskie, Włocławek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Ostrowska 16/68, Włocławek, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
38,97 m2
Cena
68 333,33 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
18-10-2017
Numer ogłoszenia
33671876
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-800 Włoclawek
Ulica
P.O.W. 21A
Nr telefonu
542312910
Strona www
www.komornikwloclawek.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Grzegorz Perczyński (tel. 54 231 29 10, fax 54 232 03 32) ogłasza, że: dnia 18.10.2017 r. o godz. 10.15 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku mającego siedzibę przy ul. Kilińskiego 20 w sali nr A 13, odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego
położonego:
87-800 Włocławek, Ostrowska 16/68,
wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włocławku (Adres spółdzielni: 87-800 Włocławek, ul. Wronia 1a)
stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, budynek wielorodzinny, o pow. użytkowej 38,97 m kw. Lokal usytuowany na 10. piętrze. Do lokalu podporządkowane jest pomieszczenie piwnicy .
dla którego Sąd Rejonowy Włocławek Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: WL1W/00072665/91.
Suma oszacowania wynosi 102 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 68 333,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 10 250,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Ochrony Środowiska SA O/Włocławek 77 1540 1069 2001 8718 2692 0001
(w tytule wpłaty proszę wskazać imię i nazwisko wpłacającego rękojmię oraz numer sprawy GP Km
1879/11)
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godz. 8.00-16.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
33671876
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne