Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Jałowcowej 4

kujawsko-pomorskie, Włocławek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Jałowcowa 4, Włocławek, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
746 m2
Cena
292 186,66 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
27-09-2017
Numer ogłoszenia
33671871
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-800 Włocławek
Ulica
P.O.W. 21a
Nr telefonu
542312910
Strona www
www.komornikwloclawek.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Grzegorz Perczyński (tel. 54-231-29-10, faks 54-232-03-32) ogłasza, że: dnia 27.09.2017 r. o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku mającego siedzibę przy ul. Kilińskiego 20 w sali nr A 13, odbędzie się druga licytacja nieruchomości
położonej:
87-800 Włocławek, Jałowcowa 4,
Nieruchomość położona na działce nr 23/2 o pow. 0,0746 ha. Na działce gruntu nr 23/2 posadowiony jest budynek mieszkalny piętrowy podpiwniczony i dwa parterowe budynki gospodarcze. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
dla której Sąd Rejonowy Włocławek Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: WL1W/00022058/6].
Suma oszacowania wynosi 438 280,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 292 186,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 43 828,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Ochrony Środowiska SA O. Włocławek 77 15401069 2001 8718 2692 0001
Rękojmia musi wpłynąć na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg,
tj. 26.09.2017 r.
(w tytule wpłaty proszę wskazać imię i nazwisko wpłacającego rękojmię oraz numer sprawy Km 212/14)
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godz. 8.00-16.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
33671871
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne