Ogłoszenie

Sprzedaż niezabudowanej działki nr 608/3, położonej w Gdańsku pomiędzy ulicami Hebanowskiego i Ptasią

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gdańsk, pomorskie
Powierzchnia
2 473 m2
Cena
332 000,25 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
12-10-2017
Numer ogłoszenia
33673043
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Ks.J. Waląga 10/3
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Sebastian Piątkowski
Nr telefonu
58 773 10 10

SzczegółyKM 1655/15
OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Sebastian Piątkowski (tel. (058) 773 10 10) ogłasza, że w dniu 12-10-2017r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy 3 Maja 9a w sali nr E1.10a, odbędzie się pierwsza licytacja i:
nieruchomości gruntowej, stanowiącej niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 608/3 o powierzchni 2,473 m2, zlokalizowanej w Gdańsku pomiędzy ulicami Hebanowskiego i Ptasią. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr GD1G/00155429/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka oznaczona jest w ewidencji gruntów jako RIVa i RIVb - grunty orne. Teren nieruchomości jest niezabudowany, niezagospodarowany, porośnięty dziko rosnącą zielenią, tj. drzewami i krzewami nie przedstawiającymi dodatkowej wartości użytkowej. Od strony wschodniej w granice działki wchodzą ogrodzenia sąsiednich domów szeregowych. Uzbrojenie na działce: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa; uzbrojenie w zasięgu: woda, energia, telekomunikacja, gaz. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej możliwy jest aktualnie poprzez działkę sąsiednią nr 599/96 stanowiącą własność osób fizycznych lub działkę sąsiednią nr 609 stanowiącą własność gminy.
Suma oszacowania wynosi 442 667,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 332 000,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 266,7 zł w Kancelarii Komornika Sądowego, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA Centrala 65 24900005 0000 4530 2387 8081( liczy się data uznania rachunku bankowego).
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
33673043
drukuj ogłoszenie