Ogłoszenie

Sprzedaż hali garażowej w budynku położonym w Gdańsku przy ul. Zamiejskiej 18

pomorskie, Zamiejska 18

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zamiejska 18, pomorskie
Powierzchnia
797,45 m2
Cena
14 200,5 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
12-10-2017
Numer ogłoszenia
33673049
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Ks.J. Waląga 10/3
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Sebastian Piątkowski
Nr telefonu
58 773 10 10

SzczegółyKM 1655/15
OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Sebastian Piątkowski (tel. (058) 773 10 10) ogłasza, że: w dniu 12-10-2017r. o godz. 11:40 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy 3 Maja 9a w sali nr E1.10a, odbędzie się pierwsza licytacja:
udziału dłużnika Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Trójka Sp. z o.o. w wysokości 3491/100000 w nieruchomości lokalowej o funkcji hali garażowej, składającej się z wydzielonych miejsc postojowych o łącznej powierzchni użytkowej 797,45 m2, położonej na kondygnacji podziemnej budynku wielolokalowego, stanowiącego część składową działek ewidencyjnych nr 599/98, 599/106, 600/7 i 600/1, zlokalizowanych w Gdańsku przy ulicy Zamiejskiej nr 18. Dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta nr GD1G/00223918/0, działki gruntowe objęte są księgą wieczystą nr GD1G/00013069/8, prowadzone przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych. Udział w wysokości 3491/100000 w nieruchomości obejmuje korzystanie z miejsca postojowego nr 27 w hali garażowej. Do przedmiotowego udziału przyporządkowany jest udział w nieruchomości wspólnej w wysokości 3786/10000.
Suma oszacowania wynosi 18 934,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 200,50zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 893,40 zł w Kancelarii Komornika Sądowego, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg . Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA Centrala 65 24900005 0000 4530 2387 8081( liczy się data uznania rachunku bankowego).
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
33673049
drukuj ogłoszenie