Ogłoszenie

Druga licytacja lokalu mieszkalnego

lubuskie, Świebodzin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Świerczewskiego, Świebodzin, lubuskie
Powierzchnia
37,2 m2
Cena
65 900 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
29-09-2017
Numer ogłoszenia
33674219
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-200 Świebodzin
Ulica
Pl. Wolności

SzczegółyKm 797/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW ZG1S/00024753/6 oraz KW ZG1S/00022878/4.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski tel. 6838227-81 wew.24 na
podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29.09.2017r. o godz. 09:00 w budynku
Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 1 , odbędzie się
druga licytacja lokalu mieszkalnego
należącego do dłużniczki, położonego: 66-200 Świebodzin, ul.Świerczewskiego 76b/7/8, utworzonego z
dwóch lokali o nr 7 i nr 8 tworzących obecnie jedną, nierozerwalną, funkcjonalną całość, w skład którego
wchodzą: pokój z aneksem kuchennym, pokój, łazienka z wc, przedpokój o łącznej powierzchni 37 m2.Lokal
mieszkalny wyposażony jest w instalacje : wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, C.O. i C.W.
Do lokalu przynależą również odpowiednio 2 udziały wynoszące po 60/10000 części, które stanowią grunt
oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłacznie do użytku właścicieli, a objęte są księgą
wieczystą nr KW ZG1S/00021005. Dla wyżej opisanego lokalu mieszklanego Sąd Rejonowy w
Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00024753/6
oraz numerze KW ZG1S/00022878/4.
Suma oszacowania wynosi 65.900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
43.933,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej
sumy oszacowania, to jest 6.590,00zł.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
BZ WBK SA 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km 797/16 i inne, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie
Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania
konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby
wymienione w tym artykule.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
33674219
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne