Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji nieruchomosci

mazowieckie, Klembów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Wola Raszkowska, 05-205, Klembów, mazowieckie
Powierzchnia
1 700 m2
Cena
36 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
04-10-2017
Numer ogłoszenia
33675219
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-200 Wołomin
Ulica
Prądzyńskiego 3 A
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY REWIRU I PRZY SĄDZIE REJONOWYM W WOŁOMINIE

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Paweł Bukszewicz (tel. 227762103, fax 227871738) ogłasza, że: 4.10.2017 r. o godz. 11.15 w budynku Sądu Rejonowego
w Wołominie, mającego siedzibę przy ul. Prądzyńskiego 3 a, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości
OPIS: nieruchomość niezabudowana o charakterze rolnym (Br-RVI) stanowiąca działkę ew. nr 576/5 ob. Wola Rasztowska o pow. 1700 m2.
należącej do dłużnika: Robert Godlewski
położonej: 05-205 Klembów, Wola Rasztowska,
dla której Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział IV Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1W/00054308/4
Suma oszacowania wynosi 48 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 800.00 zł. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto komornika:
PKO BP SA IV O/Warszawa 41 10201042 0000 8102 0009 3013.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nabywca nieruchomości rolnej winien przedłożyć stosowny dokument, na mocy którego zostanie zweryfikowana jego możliwość do skutecznego nabycia nieruchomości.
33675219
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne