Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji ograniczonego prawa rzeczowego

mazowieckie, Wołomin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Prądzyńskiego 20/49, 05-200, Wołomin, mazowieckie
Powierzchnia
45,64 m2
Cena
121 500 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
04-10-2017
Numer ogłoszenia
33675223
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-200 Wołomin
Ulica
Prądzyńskiego 3 A
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY REWIRU I PRZY SĄDZIE REJONOWYM W WOŁOMINIE

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Paweł Bukszewicz (tel. 227762103, fax 227871738) ogłasza, że: 4.10.2017 r. o godz. 11.30 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie, mającego siedzibę przy ul. Prądzyńskiego 3 a, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
OPIS: Lokal mieszkalny położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym usytuowany na 4. kondygnacji budynku mieszkalnego i składa się z następujących pomieszczeń: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 45,64 m2. Do lokalu przypisane jest pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 4,79 m2.
należącego do dłużnika: Jerzy Lucjan Zbrożczyk
położonego: 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 20/49.
wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie (Adres spółdzielni: 05-200 Wołomin, al. Niepodległości 17), dla którego Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział IV Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1W/00118023/9
Suma oszacowania wynosi 162 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 121 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 200,00 zł. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto komornika: PKO BP SA IV O/Warszawa 41 10201042 0000 8102 0009 3013.
Sprzedaż nieruchomości na licytacji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym podlega opodatkowaniu płatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), do którego zapłaty zobowiązany jest nabywca licytacyjny nieruchomości.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
33675223
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne