Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na najem nieruchomości

małopolskie, Krzeszowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Rynek, Krzeszowice, małopolskie
Powierzchnia
28,5 m2
Cena
535,8 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-08-2017
Numer ogłoszenia
33678660
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-065 Krzeszowice
Ulica
Grunwaldzka 4

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Krzeszowice, w skład którego wchodzą:
1. Lokal nr 1
lokal użytkowy, położony na parterze budynku przy ul. Rynek 17 w Krzeszowicach,
o powierzchni 28,50 m2 (dz. nr 1322, o pow. 0,2309 ha, położona w Obrębie Krzeszowic, jednostka ewidencyjna Krzeszowice, Powiat Krakowski, Województwo Małopolskie).
Lokal wymaga przeprowadzenia napraw i wymiany elementów wyposażenia technicznego (m.in. wymiany instalacji elektrycznej, wod-kan, podłóg oraz wykonania powłok malarskich), które zostaną wykonane przez przyszłego najemcę, a ich wartość oszacowana zostanie na podstawie kosztorysu inwestorskiego, przedstawionego przez wynajmującego. Nakłady poniesione przez wyłonionego w drodze przetargu najemcę z tytułu wykonanych robót zostaną rozliczone poprzez obniżenie miesięcznego czynszu najmu.
Cena wywoławcza wynosi: 18,80 zł/m2 netto (słownie: osiemnaście złotych 80/100)
+ podatek VAT wg obowiązującej stawki 23%. Całość powierzchni: 535,80 zł + 23% VAT.
Wadium: 131,81 zł brutto (słownie: sto trzydzieści jeden złotych 81/100)
2. Lokal nr 2
lokal użytkowy, położony na parterze budynku przy ul. Czatkowice Dolne 103
w Krzeszowicach, o powierzchni 98,08 m2 (dz. nr 27, o pow. 0,0900 ha, położona w Obrębie Krzeszowic, jednostka ewidencyjna Krzeszowice, Powiat Krakowski, Województwo Małopolskie).
Lokal wymaga przeprowadzenia napraw i wymiany elementów wyposażenia technicznego (m.in. wymiany tynków na częściach zawilgoconych ewentualnym zaimpregnowaniem ścian, uzupełnienia posadzki w części lokalu oraz wykonania powłok malarskich), które zostaną wykonane przez przyszłego najemcę, a ich wartość oszacowana zostanie na podstawie kosztorysu inwestorskiego, przedstawionego przez wynajmującego. Nakłady poniesione przez wyłonionego w drodze przetargu najemcę z tytułu wykonanych robót zostaną rozliczone poprzez obniżenie miesięcznego czynszu najmu.
Cena wywoławcza wynosi: 12,76 zł (słownie: dwanaście złotych 76/100) + podatek VAT wg obowiązującej stawki 23%. Całość powierzchni: 1 251,50 zł + 23% VAT.
Wadium: 307,87 zł brutto (słownie: trzysta siedem złotych 87/100)
Przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2017r. r. (czwartek) w siedzibie Zakładu Administracji Budynków Komunalnych w Krzeszowicach, Pl. F. Kulczyckiego 1 o godzinie odpowiednio: Lokal nr 1: godz. 10.00, lokal nr 2: godz. 12.00.
Ogłoszenie o przetargu jest publikowane:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice
Zakładki: Zamówienia publiczne i ogłoszenia ( Ogłoszenia różne ( 2017.
3) przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach przy ul. Grunwaldzkiej 4 (parter - ściana pomiędzy pok. nr 3 i nr 4) oraz na drzwiach wejściowych do przedmiotowych lokali.
Szczegółowe informacje odnośnie oddania w najem nieruchomości można uzyskać
w Zakładzie Administracji Budynków Komunalnych przy Pl. F. Kulczyckiego 1
w Krzeszowicach, Tel. 12-282-13-40.
33678660
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne