Ogłoszenie

Licytacja lokalu mieszkalnego

lubuskie, Świebodzin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
ul Łużycka, Świebodzin, lubuskie
Powierzchnia
43,73 m2
Cena
66 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
29-09-2017
Numer ogłoszenia
33677247
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-200 Świebodzin
Ulica
Pl. Wolności

SzczegółyKMP 79/08

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW ZG1S/00040381/5
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski tel. 6838227-81 wew. 24 na
podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-09-2017r. o godz. 09:30 w budynku
Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 1, odbędzie się
pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego
należącego do dłużnika, położonego: 66-200 Świebodzin, ul.Łużycka 46b/10. Nieruchomość obejmuje lokal
mieszkalny oraz udział w prawie użytkowania wieczystego w działkach gruntowych i częściach wspólnych
budynku do 100/10000 części. Lokal mieszkalny położony jest na parterze budynku sześciokondygnacyjnego,
czteroklatkowego, składa się z dwóch pokoi ( jeden z aneksem kuchennym), przedpokoju i łazienki, o
łącznej powierzchni 43,73 m2. Instalacje: elektryczna, wod-kan., ogrzewanie CO spółdzielcze.
Dla wyżej opisanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze NKW: ZG1S/00040381/5-dla lokalu , oraz NKW ZG1S/00023465/3
-dla gruntu.
Suma oszacowania wynosi 88.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
66.000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej
sumy oszacowania, to jest 8.800,00zł.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
BZ WBK SA 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Kmp 79/08 i inne, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie
Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania
konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby
wymienione w tym artykule.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
33677247
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne