Ogłoszenie

Licytacja nieruchomości ogródka warzywnego

lubuskie, Szczaniec, ojerzyce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Szczaniec, ojerzyce, lubuskie
Powierzchnia
372 m2
Cena
492 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
29-09-2017
Numer ogłoszenia
33678784
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-200 Świebodzin
Ulica
Pl. Wolności 1b

SzczegółyOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW ZG1S/00019119/2
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski 6838227-81 wew. 24 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-09-2017r. w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika, położonej: 66-225 Szczaniec, Ojerzyce, składającej się z trzech działek o numerach ewid. 83/19, 83/21, 83/32 o łącznej powierzchni 869 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00019119/2 .
1) godz. 9:40
działki nr 83/21 i 83/19 o pow. 0,0497 ha, tworzące nierozerwalną całość , sprzedawane razem aby przyszły właściciel miał dostęp do bydynku mieszkalnego. Na działace 83/21 znajduje się budynek mieszkalny, jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej 52 m2, wykonany w technologi murowanej z użytkowym poddaszem, składający się z 2 pokoi, kuchni, prowizorycznej łazienki, korytarza. Ogrzewanie- piece kaflowe i angielka w kuchni. Na działce nr 83/19 znajduje się mały budynek gospodarczy , murowany z płaskim dachem krytym papą. Działki 83/19 i 83/21 dostęp do drogi publicznej posiadają poprzez działkę nr 83/20.
suma oszacowania 82.300,00 zł
suma wywołania 61.725,00 zł
rękojmia 8.230,00 zł
2) godz. 9:45
działka nr 83/32 o pow. 0,0372 ha, stanowi ogródek warzywny-grunt rolny klasy PsIII. Teren płaski , nieuzbrojony,ogrodzony. Dostęp przez działkę o numerze ewid. 83/16 oznaczonej w ewidencji gruntów jako droga.
suma oszacowania 656,00 zł
suma wywołania 492,00 zł
rękojmia 66,00 zł
Ceny wywołania są równe 3/4 sum oszacowania .Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika BZ WBK SA 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190 z dopiskiem na przelewie: wadium Km 2780/16, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania
konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby
wymienione w tym artykule.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
33678784
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne