Ogłoszenie

Licytacja nieruchomości zabudowanej halą magazynowo- przemysłową

lubuskie, Rogoziniec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Rogoziniec, lubuskie
Powierzchnia
7 700 m2
Cena
322 500 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
29-09-2017
Numer ogłoszenia
33679050
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-200 Świebodzin
Ulica
Pl. Wolności

SzczegółyKm 218/17
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW ZG1S/00030284/2
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski tel. 6838227-81 wew. 24 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-09-2017r. o godz. 09:50 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 1,
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużniczki,
położonej: 66-312 Rogoziniec, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00030284/2, składającej się obecnie z działki nr 311/11 o powierzchni 0.7700 ha, która stanowi teren przemysłowo-wytwórczy i jest zabudowana halą magazynową -powierzchnia zabudowy 3.080,70 m2, wiatą stalową o pow. zabudowy 252m2 oraz utwardzeniem terenu około 1100 m2. Działka ma kształt prostokata, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej , dostęp ten jest realizowany przez działkę 311/14. Dla licytowanej działki nie jest
ustanowiona służebność przechodu i przejazdu.
Licytowana nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy zgodnie z umową do 04.11.2030 r.
Suma oszacowania wynosi 430.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 322.500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43.000,00zł.
Wartość prawa zobowiązaniowego za okres 12 miesięcy wynosi 71.700,00 zł
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika BZ WBK SA 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190 z dopiskiem na przelewie: wadium Km 218/17 i inne, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
33679050
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne