Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji nieruchomości położonej w miejscowości Białe Błota, ul. Guliwera 23

kujawsko-pomorskie, Białe błota

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Guliwera 23, Białe błota, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
1 273 m2
Cena
807 333,31 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-09-2017
Numer ogłoszenia
33674776
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-011 Bydgoszcz
Ulica
Śniadeckich 22/3
Nr telefonu
523212768
Email
bydgoszcz.gluchowski@komornik.pl

SzczegółyOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00063983/0 i KW BY1B/00063987/8
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 25.09.2017 r. o godz. 9.20 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64a, w sali nr 1.05 odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika położonej: 86-005 Białe Błota, Guliwera 23, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerze KW BY1B/00063983/0 i BY1B/00063987/8.
Przedmiotem licytacji są dwie sąsiadujące ze sobą i wspólnie zagospodarowane nieruchomości, obejmujące działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (działka 260/33) oraz garażowym (działka 260/37) o łącznej powierzchni 1 273 m2. Budynek mieszkalny parterowy o pow. użytk. 328,30 m2 + pow. pomocnicza (podpiwniczenie, w tym kotłownia, pom. gosp., pralnia) o pow. 47,83 m2, wybudowany został ok. 1998 r. Na działce 260/37 znajduje się taras budynku mieszkalnego oraz budynek garażowy dwustanowiskowy o pow. użytk. 43,35 m2. Obie działki zagospodarowane pod trawniki z nasadzeniami, zadbane, całkowicie ogrodzone w części parkanem z ozdobnymi przęsłami betonowymi na murowanym cokole i słupkach, w części przęsłami drewnianymi ogrodowymi lub plecioną siatką, z dwoma bramami przesuwnymi i furtką. Dojścia i dojazdy do budynku utwardzone kostką betonową.
Suma oszacowania wynosi 1 211 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 807 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 121 100,00 zł.
Rękojmię należy wpłacać do dnia poprzedzającego licytację, tj. 22.09.2017. Postąpienie o 8 100,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu 38 10205011 0000 9102 0181 0555.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
33674776
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne