Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji lokalu mieszkalnego położonego w Bydgoszczy przy ul. Baczyńskiego 21/38

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Baczyńskiego 21/38, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
37,8 m2
Cena
97 800 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-09-2017
Numer ogłoszenia
33674868
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-008 Bydgoszcz
Ulica
Słowackiego 1
Nr telefonu
525610226
Email
komornik.wozny@kancelaria.komornicza.com.pl
Strona www
www.kancelaria.komornicza.com.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Daniel Woźny (tel. 52 561 02 26) ogłasza, że w dniu 25.09.2017 r. o godz. 14.30 w budynku XII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64a, w sali nr 1.05, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużników Ewy Jurkiewicz i Andrzeja Jurkiewicza, położonego: 85-822 Bydgoszcz, Baczyńskiego 21/38, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00081338/6. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 37,80 m2. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych.
Suma oszacowania wynosi 130 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 97 800,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 040,00 zł. Rękojmię można uiścić na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Wydział Bankowości Transakcyjnej 17 20300074 5109 0000 2060 8916 albo gotówką w siedzibie kancelarii komornika w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Słowackiego 1 nie później niż do dnia 22.09.2017 r. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 13.09.2017 r. można oglądać nieruchomość od godz. 10.00 do godz. 10.15. W siedzibie kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Daniela Woźnego w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Słowackiego 1 można oglądać operat szacunkowy nieruchomości wraz z odpisem protokołu opisu i oszacowania nieruchomości.
33674868
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne