Ogłoszenie

Sprzedaż miejsca postojowego w hali garażowej w budynku położonym w Borkowie przy ul. Współczesnej 1

pomorskie, Borkowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Współczesna 1, Borkowo, pomorskie
Cena
8 470,5 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
05-10-2017
Numer ogłoszenia
33686070
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Al. Ks.J. Waląga 10/3
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Sebastian Piątkowski

SzczegółyKM 1504/16
OGŁOSZENIE O LICYTACJI GARAŻU
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Sebastian Piątkowski (tel. (058) 773 10 10) ogłasza, że: w dniu 05-10-2017r. o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy 3 Maja 9a w sali nr E1.10a, odbędzie się pierwsza licytacja:
-udziału 6/396 dłużnika Zbigniewa Kluzowicza w nieruchomości lokalowej o funkcji hali garażowej ( wraz z udziałem w nieruchomości współnej w wysokości 246252/863 636 części) ,dla której III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1G/00216461/9 składajęcej się m. in z wydzielonych miejsc postojowych o łącznej powierzchni użytkowej 2462,52 m kw , położonej na kondygnacji podziemnej budynku wieloloklowego , stanowiacego część składowa nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 199/269, położoną: Borkowo, Współczesna 1. Dla działki gruntowej prowadzona jest ksiega wieczysta o nr KW GD1G/00209394/6.
W ramach udziału 6/396 części w prawie własności do nieruchomości lokalowej o funkcji hali garażowej, właściciel korzysta z miejsca postojowego nr 51.
Suma oszacowania wynosi 11 294,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 470,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 129,40 zł w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA Centrala 65 24900005 0000 4530 2387 8081( liczy się data uznania rachunku bankowego).
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
33686070
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne