Ogłoszenie

Druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości

wielkopolskie, Piła

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Piła, wielkopolskie
Powierzchnia
4 539 m2
Cena
131 200 zł
Numer ogłoszenia
33683621
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
64-920 Piła
Ulica
---

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pile
Artur Wilkowski - tel. 67 3878907
ogłasza, że dnia 29.09.2017 r. o godz. 9:00 w budynku
Sądu Rejonowego w Pile, mającego siedzibę przy ul. Powstańców Wlkp.79
w sali nr 209, odbędzie się
DRUGA LICYTACJA
wieczystego użytkowania nieruchomości należących do:
Goliat Innovations J.V. Sp. z o. o., stanowiącej:
działka gruntu nr 118/20 o powierzchni 4539 m2
(w użytkowaniu wieczystym do 2089-12- 05),
położonej: 64-920 Piła, Wybickiego, dla której Sąd Rejonowy w Pile
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr KW PO1I/00001552/8.
Suma oszacowania wynosi 160 000,00 zł plus podatek VAT, który
potencjalny nabywca będzie zobowiązany zapłacić łącznie 196 800,00 zł,
zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
131 200,00 zł (z VAT).
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości
jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 19 680,00 zł (z VAT).
Rękojmię można wpłacić w kasie kancelarii komornika bądź przelewem
na konto komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 32 2030 0045 1110 0000 0197 5710
z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na w/w konto
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby,
które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego,
a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
33683621
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne