Ogłoszenie

Nieruchomośc gruntowa zabudowana położona w Kędzierzynie Koźlu

śląskie, Kędzierzyn-koźle

Najważniejsze informacje

Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kędzierzyn-koźle, śląskie
Cena
1 678 500 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
16-10-2017
Numer ogłoszenia
33686312
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
24 kwietnia 4
Osoba kontaktowa
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH S.A. W UPADŁOŚCI LI

SzczegółySYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych S.A.
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki

nieruchomości zabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu
przy ul. 24 Kwietnia 4, na którą składają się:
prawo własności gruntu jako działki nr: 2255/7 o pow.: 0.0558ha zabudowanego budynkiem socjalno-biurowym o pow. użytkowej: 445,40m2 (KW nr: OP1K/00037741/5)
prawo użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego jako działek: nr 2255/10 o pow. 0.0205ha, nr 2255/11 o pow. 0.0104ha oraz nr 2255/12 o pow. 0.7716ha (KW nr: OP1K/00031877/5)
prawo własności następujących budowli położonych na działkach nr: 2255/10, 2255/11 oraz 2255/12:
budynek warsztatowo-magazynowy o pow. użytkowej: 580,00m2
budynek administracyjno-warsztatowy o pow. użytkowej: 870,00m2
budynek magazynowo-warsztatowy o pow. użytkowej: 386,60m2
budynek stolarni z magazynem o pow. użytkowej: 402,00m2
wiata magazynowa o pow. użytkowej: 160,90m2
wiata stalowa magazynowa o pow. użytkowej: 211,80m2
budynek stacji paliw o pow. użytkowej: 42,60m2
za cenę nie niższą niż: 1.678.500,00zł. netto plus należny podatek VAT
1. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać na: www.syndyk-zurakowski.pl(w tym: operat szacunkowy nieruchomości i Regulamin Sprzedaży) oraz pod nr telefonu: 602 154 063, 694 862 927
lub za pośrednictwem adresu email: kancelariasyndyka1@interia.pl
2. Warunkiem rozpoznania oferty jest wpłata wadium w kwocie 167.850,00 zł. na konto masy upadłości nr rachunku: 60 1500 1894 1218 9003 2558 0000 do dnia 16.10.2017r. oraz załączenie do oferty potwierdzenia wpłaty wadium, które podlega zwrotowi w ciągu 3 dni w przypadku gdy oferta nie została wybrana. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia. Wadium to przepada w razie nie zawarcia umowy sprzedaży z winy oferenta.
3. Oferty pisemne należy składać do dnia 16.10.2017r. w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych S.A., 44 - 100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 z adnotacją "Oferta na sprzedaż nieruchomości"
Wymogi formalne oferty zostały ściśle określone w Regulaminie Sprzedaży.
4. Wybór oferty nastąpi w terminie do 7 dni od upływu terminu do składnia ofert.
5. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie maksymalnie trzech miesięcy od daty Postanowienia Sędziego Komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
6. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od procedury sprzedaży bez podania przyczyny.
Ponadto syndyk masy upadłości informuje, iż dodatkowo prowadzi
wyprzedaż mebli i urządzeń biurowych.
33686312
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne