Ogłoszenie

Druga licytacja nieruchomości

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Poznań, wielkopolskie
Powierzchnia
1 050 m2
Cena
487 333,34 zł
Numer ogłoszenia
33673639
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
62-020 Swarzędz
Ulica
Wrzesińska

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Śliwiński na podstawie art. 953 kpc i art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
13 września 2017 roku o godz. 12.00
w sali nr 200 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32 odbędzie się
DRUGA LICYTACJA
nieruchomości gruntowej położonej w Poznaniu przy ul. Lachowickiej 18, działka numer 92, obszar
0,1050 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 178,13 m2 i
budynkiem garażu z częścią gospodarczą o pow. użytkowej 28,50 m2, stanowiącej własność Alicji Barbary Trojnackiej, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PO2P/00023149/4.
Suma oszacowania wynosi 731.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 487.333,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 73.100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można złożyć w gotówce bądź poprzez wpłacenie jej na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 33 1020 4027 0000 1802 0799 1856. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu nie udzielono przybicia, zwraca się niezwłocznie.
33673639
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne