Ogłoszenie

Pierwsza licytacja nieruchomości

wielkopolskie, Swarzędz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Swarzędz, wielkopolskie
Cena
239 550 zł
Numer ogłoszenia
33680706
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
62-020 Swarzędz
Ulica
Wrzesińska

SzczegółyOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW PO2P/00037526/2
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Śliwiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12.09.2017 r. o godz. 12.00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, mającego siedzibę przy Marcinkowskiego Karola 32, w sali nr 24 przy al. Marcinkowskiego 32 odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości
należącego do dłużnika: Jolanta Balcerek,
położonej: 62-020 Swarzędz, Pieprzyka 4,
dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: PO2P/00037526/2].
Suma oszacowania wynosi 319.430,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 239.572,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31.943,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 33 1020 4027 0000 1802 0799 1856 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię można złożyć w gotówce bądź poprzez wpłacenie jej na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 33 1020 4027 0000 1802 0799 1856. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu nie udzielono przybicia, zwraca się niezwłocznie.
Nieruchomość można oglądać 2 tygodnie przed licytacją w terminie uzgodnionym z Komornikiem, akta postępowania egzekucyjnego przeglądać można na 2 tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Pawła Śliwińskiego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.
33680706
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne