Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji nieruchomości położonej w miejscowości Jarużyn

kujawsko-pomorskie, Jarużyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Jarużyn, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
3 100 m2
Cena
9 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
06-10-2017
Numer ogłoszenia
33687373
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-008 Bydgoszcz
Ulica
Słowackiego 1
Nr telefonu
525610226
Email
komornik.wozny@kancelaria.komornicza.com.pl
Strona www
www.kancelaria.komornicza.com.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Asesor komorniczy Lidia Woźny - zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Daniela Woźnego na podstawie art. 867 kpc w zw. z art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6.10.2017 r. o godz. 10.00 w kancelarii mieszczącej się 85-008 Bydgoszcz ul. Juliusza Słowackiego 1 (III piętro) odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Zdzisława Adama Nehringa, położonej: 85-031 Osielsko, Jarużyn dz. nr 17/40, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00200521/7. Działka pełni funkcję drogi wewnętrznej dla działek niezabudowanych o numerach 17/41, 17/42, 17/43 oraz 17/44. Powierzchnia działki wynosi 3100 m2 i charakteryzuje się nieregularnym kształtem. Nie wystąpiono dla niej o ustalenie warunków zabudowy.
Suma oszacowania wynosi 12 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 000,00 zł.
Na mocy art. 8671 kpc w związku z art. 10136 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 200,00 zł. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Wydział Bankowości Transakcyjnej 51 2030 0074 5109 0000 2006 4716.
Zgodnie z art. 871 kpc w związku z art. 10136 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Zgodnie z art. 8672 kpc w związku z art. 10136 kpc licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc w zw. z art. 10136 kpc).
W dniu 2.10.2017 r. można oglądać nieruchomość od godz. 10.00 do godz. l0.15. W kancelarii Komornika Sądowego Daniela Woźnego w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 1 można przeglądać operat szacunkowy nieruchomości wraz z odpisem protokołu opisu i oszacowania.
33687373
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne