Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji lokalu mieszkalnego położonego w Bydgoszczy przy ul. Wincentego Pola 6/20

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Wincentego Pola 6/20, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
55,36 m2
Cena
91 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
12-10-2017
Numer ogłoszenia
33687377
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-008 Bydgoszcz
Ulica
Słowackiego 1

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Asesor komorniczy Lidia Woźny - zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Daniela Woźnego na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.10.2017 r. o godz. 9.30 w budynku XII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64a w sali nr 1.05, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika Andrzeja Grzechulskiego, położonego: 85-218 Bydgoszcz, ul. Wincentego Pola 6/20, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00085332/2. Lokal składa się z dwóch pokoi, łazienki z w.c., przedpokoju oraz kuchni o łącznej powierzchni 55,36 m2.
Suma oszacowania wynosi 136 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 91 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 650,00 zł. Rękojmię można uiścić na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Wydział Bankowości Transakcyjnej 45 2030 0074 5109 0000 2085 4016
albo gotówką w siedzibie kancelarii komornika w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Słowackiego 1 nie później niż do dnia 11.10.2017 r. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty, oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 4.10.2017 r. można oglądać nieruchomość od godz. 9.00 do godz. 9.15. W kancelarii komornika sądowego Daniela Woźnego w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Słowackiego 1 można oglądać operat szacunkowy nieruchomości wraz z odpisem protokołu opisu i oszacowania nieruchomości.
33687377
drukuj ogłoszenie