Ogłoszenie

Syndyk sprzeda nieruchomości lokalowe

wielkopolskie, Owińska

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Owińska, wielkopolskie
Powierzchnia
1 095 m2
Cena
135 000 zł
Numer ogłoszenia
33687492
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółySyndyk Tłoczni Metali "PRESSTA" S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bolechowie
oferuje do sprzedaży nieruchomości lokalowe znajdujące się w hali posadowionej na działce o nr ewid. 45/37, położonej przy ul. Obornickiej 1 w Bolechowie, gm. Czerwonak, tj.:
1. nieruchomość lokalową nr 2.3, zapisaną w KW nr PO1P/00293004/2, w skład której wchodzi lokal użytkowy o pow. 1095 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 1095/59435 - cena minimalna 135.000,00 zł
2. nieruchomość lokalową nr 2.4, zapisaną w KW nr PO1P/00293005/9, w skład której wchodzi lokal użytkowy o pow. 1045 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 1045/59435 - cena minimalna 128.850,00 zł
3. nieruchomość lokalową nr 2.5, zapisaną w KW nr PO1P/00293006/6, w skład której wchodzi lokal użytkowy o pow. 4000 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 4000/59435 - cena minimalna 443.880,00 zł
4. nieruchomość lokalową nr 2.6, zapisaną w KW nr PO1P/00293007/3, w skład której wchodzi lokal użytkowy o pow. 2168 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 2168/59435 - cena minimalna 267.300,00 zł
5. nieruchomość lokalową nr 2.7 zapisaną w KW nr PO1P/00293008/0, w skład której wchodzi lokal użytkowy o pow. 885 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 885/59435 - cena minimalna 109.110,00 zł
6. nieruchomość lokalową nr 2.8, zapisaną w KW nr PO1P/00293009/7, w skład której wchodzi lokal użytkowy o pow. 3256 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 3256/59435 - cena minimalna 401.460,00 zł
7. nieruchomość lokalową nr 2.9, zapisaną w KW nr PO1P/00293010/7, w skład której wchodzi lokal użytkowy o pow. 858 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 858/59435 - cena minimalna 105.780,00 zł
ww. nieruchomość wspólna opisana jest w KW nr PO1P/00212602/3
Ponadto syndyk oferuje do sprzedaży nakłady budowlane Tłoczni Metali "PRESSTA" S.A. w upadłości likwidacyjnej poniesione na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Biedrusko, gmina Suchy Las, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1P/00220596/6 - za najwyższą zaoferowaną cenę.
Szczegółowy opis nieruchomości wraz z wyceną biegłego i regulaminem sprzedaży znajdują się w Biurze syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 5/9, tel. 61 639 45 25. Nieruchomości można obejrzeć wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem. Zainteresowanych syndyk zaprasza do składania ofert pod ww. adresem w terminie do dnia 15.09.2017 r. do godz. 12:00. Wadium w wysokości 10% ceny minimalnej należy wpłacić na konto bankowe nr 66 1090 1362 0000 0001 2089 1549 do dnia 15.09.2017 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2017 r. o godz. 14:00 w siedzibie syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 5/9.
33687492
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne