Ogłoszenie

Licytacja mieszkania położonego w Choszcznie

zachodniopomorskie, Choszczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Choszczno, zachodniopomorskie
Powierzchnia
34 m2
Cena
57 065,33 zł
Numer ogłoszenia
33687959
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
73-200 Choszczno
Ulica
Boh. Warszawy

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Monika Sawicka-Kostiuczuk
(tel. 95 717 40 50) ogłasza, że dnia 29 września 2017 roku o godzinie 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie, mającego siedzibę przy ul. Wolności 14, w sali nr 3 odbędzie się
druga licytacja
ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 22 o powierzchni 34,00 m2, położonego w Choszcznie przy ul. Wolności 17, znajdującego się w zasobach Rejonowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Choszcznie. Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym na działce gruntu nr 509/1. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr. KW SZ1C/00035605/2. Dla nieruchomości wspólnej założona jest księga wieczysta o nr. SZ1C/00023062/6. Przedmiotowy lokal położony jest na trzecim piętrze budynku. Składa się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki z WC o standardzie wykończenia podstawowym.
Suma oszacowania wynosi 85 598,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 57 065,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 8559,80 zł, w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 69 1240 3927 1111 0010 4770 4762.
Zgodnie z art. 976 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Do tych osób zaliczeni są cudzoziemcy, którzy do nabycia nieruchomości obowiązani są uzyskać zezwolenie wydane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Choszcznie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką oraz uzyskiwać informacje niezbędne do przystąpienia do przetargu.
33687959
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne