Ogłoszenie

Sprzedaż nieruchomości.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kraków, małopolskie
Numer ogłoszenia
33689161
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-09-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
31-007 Kraków
Ulica
Gołębia 24

SzczegółyUniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie
z siedzibą: ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
jako właściciel nieruchomości położonej w miejscowości Kraków, gm. Kraków woj. Małopolskie
uzupełnia i zmienia ogłoszenie z dnia 7.08.2017 r. o przetargu pisemnym
na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki niezabudowanej nr 149 obr. 60 jedn. ewid. Podgórze, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00041848/0, położonej w Krakowie przy ul. Obronnej o powierzchni 6835 m2
w następujący sposób:
w pkt. I poprzez dodanie kolejnej pozycji o następującej treści:
- w ewidencji gruntów oznaczona jest jako grunt orny, symbol RV.
Sprzedaż podlega przepisom ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.)
w pkt. III:
- poprzez zmianę terminu wniesienia wadium na dzień 13.11.2017r.:
- dodanie ppkt. 1) o następującej treści:
"w przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone w art. 6 ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052
- z późn. zm.) oraz przedłożą dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 tej ustawy.
w pkt. IV poprzez zmianę terminu złożenia ofert na dzień 14.11.2017r.:
w pkt. V poprzez dodanie pkt 11 o treści:
11) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 w/w ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
w pkt. VII poprzez zmianę terminu otwarcia ofert na dzień 16.11.2017r.:
33689161
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne