Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości RAMAR
Sp. z o.o. ogłasza przetarg na sprzedaż pakietu nieruchomości

śląskie, Jaworzno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Jaworzno, śląskie
Cena
2 119 700 zł
Numer ogłoszenia
153046
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
04-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk masy upadłości RAMAR Sp. z o.o. ogłasza przetarg na sprzedaż pakietu nieruchomości złożonego z:

I. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Jaworznie przy ul. Chopina 96, składającej się z działki o nr ew. 22/19 o łącznej powierzchni 2.725,00 m2 zabudowanej budynkami (w tym budynkiem biurowo - warsztatowym) oraz budowlami dla której S.R.
w Jaworznie prowadzi KW KA1J/00027741/2 opisanej w operacie z dnia 21.04. 2017 r.,
II. udziału wynoszącego 8/40 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej
w Jaworznie przy ul. Chopina, składającej się z działki o nr ew. 22/18 dla której S.R. w Jaworznie prowadzi KW KA1J/00027740/5 opisanej w operacie z dnia 25.04.2017 r.,

po cenie nie niższej niż 2.119.700,00 zł netto co stanowi 100% wartości oszacowania.

I. Oferty należy składać na piśmie w Biurze Syndyka przy ul. Jesionowej 22 w Katowicach
(40-158) - dalej „Biuro Syndyka" w zaklejonych kopertach z dopiskiem „przetarg RAMAR
Sp. z o.o." w terminie do dnia 18 września 2017 r. do godziny 15:00. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w dniu 12 października 2017 r. o godzinie 10:00
w budynku Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, w sali numer 12.

II. Regulamin przetargu oraz operat szacunkowy znajdują się w Biurze Syndyka
przy ul. Jesionowej 22 w Katowicach (40-158). Telefon kontaktowy 32 777 15 05.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne