Ogłoszenie

Sprzedaż nieruchomości

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Tomaszowskiej bez nr, Łódź, łódzkie
Powierzchnia
2 237 m2
Cena
200 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
13-10-2017
Numer ogłoszenia
33689543
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
DEPARTAMENT PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ I KULTURY BIURO PROMOCJI, KO

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
o ustnym przetargu ograniczonym do właścicieli lub współwłaścicieli
nieruchomości przyległych,
na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:
Tomaszowskiej bez numeru, obr. G-32, dz. nr 10/4, pow. 2237 m2, KW LD1M/00257886/4.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług, wg stawki 23%.
Przestrzennej bez numeru, obr. G-42, dz. nr 284, pow. 204 m2, KW LD1M/00119035/5.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 37 000 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 7 400 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przetarg odbędzie się w dniu 13 października 2017 r. w Urzędzie Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala nr 371a o godzinie 1300.
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI O PRZETARGU zawierające szczegółowe informacje dotyczące przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (IV p.). Ogłoszenie publikowane jest również na stronie internetowej pod adresem: www.uml.lodz.pl/dla-biznesu/ dla-inwestora/oferta-inwestycyjna/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: bip.uml.lodz.pl / przetargi / Sprzedaż nieruchomości.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów:
(42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
33689543
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: