Ogłoszenie

Sprzedaż niezabudowanej działki nr 271/33, położonej w Malborku u zbiegu Al. Wojska Polskiego i ul. Dalekiej

pomorskie, Malbork

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Malbork, pomorskie
Powierzchnia
2 706 m2
Cena
699 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
07-11-2017
Numer ogłoszenia
33688991
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-09-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
82-200 Malbork
Ulica
Pl. Słowiański 5
Osoba kontaktowa
Miasto Malbork

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA
BURMISTRZA MIASTA MALBORKA
Burmistrz Miasta Malborka ogłasza w dniu 07 listopada 2017 r. o godz. 11.30 drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy Al. Wojska Polskiego, stanowiącej własność Miasta Malborka
1. Nieruchomość położona w obrębie 6 miasta Malborka u zbiegu ulic Al. Wojska Polskiego i Dalekiej, mająca urządzoną księgę wieczystą KW GD1M/00013575/4:
l.p.Nr działkiPow. działki w ha
cena nieruchomości
1271/330.2706699 000 zł
2. Warunki nabycia nieruchomości
-Wadium w kwocie 70 000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) płatne najpóźniej do 03 listopada 2017 r. przelewem na konto depozytowe Miasta Malborka prowadzone w Banku BPH SA. O/Malbork nr 87-10600076-0000331000179282.
-Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Malborka Pl. Słowiański 5 w Malborku. -Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu.
Pełny tekst ogłoszenia zamieszczono na stronie www.bip.malbork.ploraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Malborka.
33688991
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne