Ogłoszenie

Sprzedaż niezabudowanej działki nr 271/16, położonej w Malborku przy ul. Dalekiej

pomorskie, Malbork

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Daleka, Malbork, pomorskie
Powierzchnia
1 881 m2
Cena
591 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
07-11-2017
Numer ogłoszenia
33689057
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-09-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
82-200 Malbork
Ulica
Pl. Słowiański 5
Osoba kontaktowa
Miasto Malbork

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA
BURMISTRZA MIASTA MALBORKA
Burmistrz Miasta Malborka ogłasza w dniu 07 listopada 2017 r. o godz. 10.30 drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Dalekiej, stanowiącej własność Miasta Malborka
1. Nieruchomość położona w obrębie 6 miasta Malborka przy ul. Dalekiej, mająca urządzoną księgę wieczystą KW GD1M/00013575/4:
l.p.Nr działkiPow. działki w ha
cena nieruchomości
1271/160.1881591 000 zł
2. Warunki nabycia nieruchomości
-Wadium w kwocie 60 000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) płatne najpóźniej do 03 listopada 2017 r. przelewem na konto depozytowe Miasta Malborka prowadzone w Banku BPH SA. O/Malbork nr 87-10600076-0000331000179282.
-Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Malborka Pl. Słowiański 5 w Malborku. -Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu.
Pełny tekst ogłoszenia zamieszczono na stronie www.bip.malbork.ploraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Malborka.
33689057
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne