Ogłoszenie

Tereny przemysłowe przeznaczone na budynek biurowy

śląskie, Częstochowa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, 42-200, Częstochowa, śląskie
Powierzchnia
30 808 m2
Cena
905 670 zł
Numer ogłoszenia
33690656
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
42-200 Częstochowa
Ulica
Dąbrowskiego
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy Andrzej Bejm

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Andrzej Bejm zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 5.10.2017 roku, godz. 11.00, s. 22 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA
Nieruchomości położonej w Kłobucku, opisanej jako działki: 438/46 o pow. 1,2724 ha, 438/55 o pow. 1,0450 ha, 438/56 o pow. 3,0808 ha (łączna powierzchnia 5,3982 ha) jako tereny przemysłowe przeznaczone na budynek biurowy, stanowiących własność Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, przylegających do działek 438/45 i 438/43 - uregulowanej w księdze wieczystej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie Zamiejscowy Wydział w Kłobucku nr KW CZ2C/00034221/1 stanowiącej własność dłużnika Sztolcman Jacek.
Nieruchomość oszacowana została na kwotę: 1.207,564,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 905.670,00 zł,
w tym podatek VAT - 23% 169.352,93 zł.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 120.756,40 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg - art. 962 kpc.
Wpłaty należy dokonać na konto Sądu Rejonowego w Częstochowie w BGK
82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 do sprawy XV Co 2804/16, która to kwota musi być
zaksięgowana przez Sąd najpóźniej do dnia 4.10.2017 r.
Nieruchomość tę można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
33690656
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne