Ogłoszenie

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

wielkopolskie, Bolechowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Bolechowo, wielkopolskie
Powierzchnia
13 075 m2
Cena
1 035 000 zł
Numer ogłoszenia
33690109
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-09-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
62-004 Czerwonak
Ulica
Źródlana

SzczegółyWÓJT GMINY CZERWONAK OGŁASZA*
I USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE
na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych we wsi Bolechowo, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy usługowej "1U" i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub usługowej "1P/U", stanowiących własność Gminy Czerwonak o oznaczeniach geodezyjnych:
obręb Bolechowo, arkusz mapy 2
działka nr 371/22, o pow. 1,3075 ha, KW PO1P/00138266/2;
- cena wywoławcza brutto: 1.035.000,00 zł
działka nr 371/23, o pow. 0,9142 ha, KW PO1P/00138266/2;
- cena wywoławcza brutto: 723.400,00 zł
działka nr 371/24, o pow. 1,0005 ha, KW PO1P/00138266/2;
- cena wywoławcza brutto: 706.200,00 zł
działka nr 371/25, o pow. 1,2575 ha, KW PO1P/00138266/2;
- cena wywoławcza brutto: 887.000,00 zł
Ustala się wadium dla działek:
dz. 371/22 w wysokości 65.000,00 zł dz. 371/24 w wysokości 40.000,00 zł
dz. 371/23 w wysokości 40.000,00 zł dz. 371/25 w wysokości 50.000,00 zł
Wadium na wybraną działkę należy wpłacać w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Czerwonak:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 29 1020 4027 0000 1302 1205 0847
z dopiskiem "przetarg na działkę nr ....." - najdalej do dnia 06 listopada 2017r.
Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Czerwonak.
Przetargi odbędą się 10 listopada 2017 r. o godz.1000
w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, pok. 01.
Uwaga: Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39 - Wydział Gospodarowania Majątkiem, pok. 215, tel. 61/65-44-257, 61/65-44-254, 61/65-44-253, 61/65-44-255. Ogłoszenie o I ustnych przetargach nieograniczonych wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czerwonak (II piętro), oraz opublikowano na: stronie internetowej Urzędu Gminy Czerwonak www.czerwonak.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.czerwonak.pl/public.
*Wyciąg z ogłoszenia o I ustnych przetargach nieograniczonych
33690109
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne