Ogłoszenie

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

wielkopolskie, Bolechowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Bolechowo, wielkopolskie
Powierzchnia
10 005 m2
Cena
706 200 zł
Numer ogłoszenia
33690109
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-09-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
62-004 Czerwonak
Ulica
Źródlana

SzczegółyWÓJT GMINY CZERWONAK OGŁASZA*
I USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE
na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych we wsi Bolechowo, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy usługowej "1U" i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub usługowej "1P/U", stanowiących własność Gminy Czerwonak o oznaczeniach geodezyjnych:
obręb Bolechowo, arkusz mapy 2
działka nr 371/22, o pow. 1,3075 ha, KW PO1P/00138266/2;
- cena wywoławcza brutto: 1.035.000,00 zł
działka nr 371/23, o pow. 0,9142 ha, KW PO1P/00138266/2;
- cena wywoławcza brutto: 723.400,00 zł
działka nr 371/24, o pow. 1,0005 ha, KW PO1P/00138266/2;
- cena wywoławcza brutto: 706.200,00 zł
działka nr 371/25, o pow. 1,2575 ha, KW PO1P/00138266/2;
- cena wywoławcza brutto: 887.000,00 zł
Ustala się wadium dla działek:
dz. 371/22 w wysokości 65.000,00 zł dz. 371/24 w wysokości 40.000,00 zł
dz. 371/23 w wysokości 40.000,00 zł dz. 371/25 w wysokości 50.000,00 zł
Wadium na wybraną działkę należy wpłacać w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Czerwonak:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 29 1020 4027 0000 1302 1205 0847
z dopiskiem "przetarg na działkę nr ....." - najdalej do dnia 06 listopada 2017r.
Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Czerwonak.
Przetargi odbędą się 10 listopada 2017 r. o godz.1000
w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, pok. 01.
Uwaga: Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39 - Wydział Gospodarowania Majątkiem, pok. 215, tel. 61/65-44-257, 61/65-44-254, 61/65-44-253, 61/65-44-255. Ogłoszenie o I ustnych przetargach nieograniczonych wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czerwonak (II piętro), oraz opublikowano na: stronie internetowej Urzędu Gminy Czerwonak www.czerwonak.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.czerwonak.pl/public.
*Wyciąg z ogłoszenia o I ustnych przetargach nieograniczonych
33690109
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne