Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nna sprzedaż nieruchomości

dolnośląskie, Kowary

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
1 Maja, Kowary, dolnośląskie
Powierzchnia
1 711 m2
Cena
1 100 000 zł
Numer ogłoszenia
33688156
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-09-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
58-500 Jelenia góra
Ulica
Podchorążych

SzczegółyZARZĄD POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Kowarach przy ul. 1 Maja nr 62, stanowiącej własność Powiatu Jeleniogórskiego
Przedmiotem przetargu jest zabudowana nieruchomość położona w Kowarach przy ul. 1 Maja nr 62 w granicach działki nr 352 o powierzchni 0,1711 ha, Kw. JG1J/00055718/4.
Nieruchomość zlokalizowana jest w śródmiejskiej części miasta u zbiegu ulic 1 Maja i Słonecznej. Działka ma kształt nieforemny zbliżony do wydłużonego prostokąta. Uzbrojona jest w energię elektryczną, wodę, kanalizację sanitarną, gaz. W granicach działki zlokalizowane są następujące obiekty:
1) główny budynek przychodni rejonowej składający się z trzech części o zróżnicowanej wysokości, o pow. użytkowej 4210 m2;
2) budynek garażowy obejmujący 5 małych boksów murowanych i 3 duże boksy murowane o łącznej pow. użytkowej 158,01 m2;
3) wiata o konstrukcji stalowej o pow. użytkowej 18,78 m2;
Łączna powierzchnia zabudowy wynosi 1039 m2.
Niezabudowana część działki od strony ul. Słonecznej ma nawierzchnię asfaltową użytkowaną jako parking i dojazd do garaży.
Budynek ujęty jest w spisie konserwatorskim.
Budynek posadowiony na nieruchomości położonej w Kowarach przy ul. 1 Maja nr 62 nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, określającego wielkość energii, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 17 września 2007 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290).
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego Uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 165/510/17 z dnia 21 sierpnia 2017 roku.
Cena wywoławcza - 1.100.000,00 zł
Wadium (wniesione w pieniądzu) - 55.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Jeleniej Górze przy
ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 229.
Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do dnia 13 listopada 2017 r.
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 i przy
ul. Podchorążych 15 oraz na stronie internetowej pod adresem www.starostwo.jgora.pl.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Podchorążych nr 15, pokój nr 203 lub telefonicznie (75) 64 73 228, 267.
33688156
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne