Ogłoszenie

Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości

wielkopolskie, Wągrowiec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Wągrowiec, wielkopolskie
Powierzchnia
4 128 m2
Cena
675 000 zł
Numer ogłoszenia
33691047
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Syndyk masy upadłości Zdzisława Sarnowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "Zakład Przetwórczo-Usługowo-Handlowy SATO Zdzisław Sarnowski" w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wągrowcu ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie przetargu pisemnego, następujących składników masy upadłości:
1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynków, dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi akta księgi wieczystej nr PO1B/00057916/8, położonej w Wągrowcu przy ul. Wierzbowej 1, składającej się z działek o nr. 349/6 i 5485/1 o łącznej powierzchni 4.128 m2, zabudowanej dwoma obiektami magazynowymi o łącznej powierzchni użytkowej 801,55 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 675.000,00 zł netto (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych netto);
2. prawa własności nieruchomości lokalowej, dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi akta księgi wieczystej nr PO1B/00011056/7, położonej w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 64, lokal mieszkalny nr 2, o powierzchni użytkowej 87,2 m2, w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, wraz z prawem udziału wielkości 1/2 części w częściach wspólnych budynku oraz gruntu, dla którego Sąd Rejonowy w Wągrowcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi akta księgi wieczystej nr PO1B/00005589/7, oraz prawa korzystania z garażu, a nadto prawa własności kotła gazowego Vaillant, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 258.400,00 zł netto (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych netto);
3. zbioru zapasów magazynowych jako całości, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 192.855,87 zł netto (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy netto);
4. ruchomości stanowiących wyposażenie biura oraz lokalu mieszkalnego, za łączną cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 21.743,36 zł netto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote trzydzieści sześć groszy netto);
5. środków transportu:
a) samochód Nissan Qashqai, rok produkcji 2011, poj. 1997 cm3, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 35.203,00 zł netto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście trzy złote);
b) samochód Fiat Seicento Van, rok produkcji 2004, poj. 1108 cm3, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 2.357,00 zł netto (słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem złotych);
c) samochód Citroen Xsara, rok produkcji 2005, poj. 1998 cm3, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 4.634,00 zł netto (słownie: cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery złote);
d) samochód ciężarowy Ford Transit, rok produkcji 2005, poj. 1998 cm3, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 5.772,00 zł netto (słownie: pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote).
Ogólne warunki sprzedaży:
1. Dla przedmiotów sprzedaży poz. 1, poz. 2 oraz łącznie poz. 3-5 prowadzone są odrębne przetargi.
2. Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny w kwocie netto, nie niższej niż cena wywołania, składać należy w terminie do dnia 4 października 2017 roku do godz. 12.00 w Kancelarii Syndyka: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, ul. Młyńska 5A/1, w zamkniętych kopertach z podaniem sygnatury akt "XI GUp 7/15" oraz dopiskiem "oferta na sprzedaż składników masy upadłości Zdzisław Sarnowski - ZPUH SATO w upadłości likwidacyjnej - NIE OTWIERAĆ".
3. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę w kwocie netto, nie niższą niż cena wywoławcza, oraz spełniać wymogi określone w Regulaminie sprzedaży.
4. Do oferty kupna przedmiotu sprzedaży poz. 1 i poz. 2 dołączyć należy dowód wpłaty wadium w
kwocie 10% wartości ceny wywołania na konto masy upadłości w BZ WBK S.A. nr 54 1090 2590 0000 0001 3419 8234.
5. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny oraz za zwrotem wadium.
6. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej.
7. Z przedmiotami sprzedaży zapoznać się można po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Syndykiem.
8. Z Operatami szacunkowymi dla poz. 1 i poz. 2 oraz Ekspertyzami szacunkowymi dla poz. 3-5 oraz Regulaminami Sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Syndyka: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, ul. Młyńska 5A/1, tel. 61 670 73 73, na stronie internetowej: www.kancelariagrenda.pl.
33691047
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne