Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Zielonce

mazowieckie, Zielonka

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zielonka, mazowieckie
Powierzchnia
637 m2
Cena
1 359 000 zł
Numer ogłoszenia
33691807
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółySyndyk masy upadłości Beaty Kobus prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Paradise Beata Kobus w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zielonce (sygn. akt: X GUp 243/15),
ogłasza przetarg na sprzedaż
nieruchomości położonej w Zielonce przy ul. Mareckiej 36, (działka gruntowa nr 47 obręb 4-90-04 o pow. 637 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym o łącznej powierzchni użytkowej 503,6 m2) KW nr WA1W/00016757/8
za cenę nie niższą niż 1 359 000 zł netto.
Z przedmiotem przetargu (oraz opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego) można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem pod nr tel. 570 339 410.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w Regulaminie przetargu oraz wpłata w terminie do dnia poprzedzającego składanie ofert wadium w wysokości 135 000 zł na rachunek masy upadłości
nr 73 1090 2587 0000 0001 3064 7199.
Regulamin Przetargu dostępny jest na stronie internetowej www.biurosyndyka.netewentualnie może być udostępniony w innej formie po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem.
Oferty należy składać na adres Kancelaria Syndyka Andrzej Michalczyk, ul. Grupy AK Północ 2 lok. 153, 00-713 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do 26 września 2017r. (decyduje data wpływu oferty do kancelarii).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 września 2017r. w siedzibie Kancelarii syndyka o godz. 12:30.
33691807
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne