Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaz nieruchomości

mazowieckie, Kobyłka

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kobyłka, mazowieckie
Powierzchnia
700 m2
Cena
377 700 zł
Numer ogłoszenia
33691842
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółySyndyk masy upadłości Beaty Kobus prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Paradise Beata Kobus w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zielonce
(sygn. akt: X GUp 243/15),
ogłasza przetarg na sprzedaż
nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Dworkowej (działka gruntowa nr 63, obręb 09 o pow. 1 700 m2, zabudowanej kompleksem budynków usługowo - magazynowych o łącznej powierzchni użytkowej 965 m2), KW nr WA1W/00036229/4,
za cenę nie niższą niż 377 700 zł netto.
Z przedmiotem przetargu (oraz opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego) można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem pod nr tel. 570 339 410.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w Regulaminie przetargu oraz wpłata w terminie do dnia poprzedzającego składanie ofert wadium w wysokości 37 000 zł na rachunek masy upadłości
nr 73 1090 2587 0000 0001 3064 7199.
Regulamin Przetargu dostępny jest na stronie internetowej www.biurosyndyka.netewentualnie może być udostępniony w innej formie po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem.
Oferty należy składać na adres Kancelaria Syndyka Andrzej Michalczyk, ul. Grupy AK Północ 2 lok. 153, 00-713 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do 26 września 2017r. (decyduje data wpływu oferty do kancelarii).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 września 2017r. w siedzibie Kancelarii syndyka o godz. 12:00.
33691842
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne