Ogłoszenie

Sprzedaż udziału w wysokości 1/14 w neizabudowanej działce nr 162/6, położonej w obrębie Różyny, gm. Pszczółki

pomorskie, Różyny

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Różyny, pomorskie
Powierzchnia
777 m2
Cena
1 632 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
09-11-2017
Numer ogłoszenia
33692039
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Al. Ks.J. Waląga 10/3
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Sebastian Piątkowski

SzczegółyKm 43/14
OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Sebastian Piątkowski (tel. (058) 773 10 10) ogłasza, że dnia 09-11-2017 r. o godz. 11:20 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 9a w sali nr E1.10A, odbędzie się pierwsza licytacja:
- udziału w wysokości 1/14 w nieruchomości gruntowej, stanowiącej niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 162/6 o powierzchni 777 m2, zlokalizowanej w obrębie Różyny w Gminie Pszczółki w powiecie gdańskim, dla której III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00145061/6, stanowiącego własność dłużnika Artura Szordykowskiego.
Suma oszacowania wynosi 2 176,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 632,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 217,60 zł w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Alior Bank S.A. Centrala 65 2490 0005 0000 4530 2387 8081 (liczy się data uznania rachunku bankowego).
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
33692039
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne