Ogłoszenie

Sprzedaż udziału w wysokości 1/2 w iezabudowanej działce nr 140/11, położonej w Przywidzu przy ul. Katarynki

pomorskie, Przywidz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Katarynki, Przywidz, pomorskie
Powierzchnia
108 m2
Cena
972 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
06-10-2017
Numer ogłoszenia
33692012
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Ks.J. Waląga 10/3
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Sebastian Piątkowski

SzczegółyKm 3677/13
OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Sebastian Piątkowski (tel. (058) 773 10 10) ogłasza, że w dniu 06-10-2017r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy 3 Maja 9a w sali nr E1.10 a, odbędzie się pierwsza licytacja:
- udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej, stanowiącej niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 140/11 o powierzchni 108 m kw, położonej w Przywidzu przy ul. Katarynki, dla której III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00075479/7, stanowiącego współwłasność ustawową majątkową małżeńską dłużników Beaty Pałasz i Dariusza Pałasz.
Suma oszacowania wynosi 1 296,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 972,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 129,60 zł w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Alior Bank S.A. Centrala 65 2490 0005 0000 4530 2387 8081 (liczy się data uznania rachunku bankowego).
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
33692012
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne