Ogłoszenie

Najem powierzchni.

świętokrzyskie, Chęciny

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Chęciny, świętokrzyskie
Numer ogłoszenia
33692652
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-060 Chęciny
Ulica
Czerwona Góra 10

SzczegółyOGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny tel. 41 346-55-45, fax. 41 346-55-67,
www.czerwonagora.pl; czerwonagora@czerwonagora.pl
zaprasza do składania ofert i udziału w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest:
Najem powierzchni 9,65 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (sklep).
Minimalna stawka czynszu najmu wynosi 100,00 zł/m2 netto/miesięcznie.
Oferty w formie pisemnej zawierające dane i dokumenty określone w Regulaminie Przetargu należy składać w sekretariacie Szpitala (I p) w terminie do 25.09.2017 r. do godz. 1030
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2017 r. o godz. 1100 w Sekcji Planowania i Organizacji (I p.) w siedzibie Szpitala.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 900,00 zł do dnia 25.09.2017 r. na konto Szpitala: 15 1130 1192 0027 6001 1320 0011, lub w kasie Szpitala.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Szpitala www.czerwonagora.pl.
33692652
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne