Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Pijarów 14

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Pijarów 14, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
878 m2
Cena
357 333,34 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
05-10-2017
Numer ogłoszenia
33693108
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-054 Bydgoszcz
Ulica
Obrońców Bydgoszczy 8/4
Nr telefonu
523222827
Email
bydgoszcz7@komornik.pl
Strona www
www.bydgoszcz7.komornik.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel (tel. 52 322 28 27) ogłasza, że: dnia 5.10.2017 r. o godz. 11.15 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy Toruńskiej 64A, w sali nr 1.05 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 85-360 Bydgoszcz, ul. Pijarów 14, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BY1B/00061458/7.
Nieruchomość stanowi zabudowaną działkę gruntu nr 93 o powierzchni 0,0878 ha. Działka ma kształt zbliżony do trapezu, jej przybliżone wymiary wynoszą: długość 33,5 m, szerokość 30 m. Działka jest zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym znajdującym się w jej środkowej części. Nieruchomość znajduje się na skarpie, która wykazuje dość duży spadek w kierunku ulicy. Nieruchomość jest podłączona do urządzeń infrastruktury technicznej: sieci elektroenergetycznej, wodociągu miejskiego, kanalizacji sanitarnej i gazociągu. Przez południową część działki przebiega przewód kanalizacji sanitarnej obsługujący działkę sąsiada o numerze ewidencyjnym 95/7. Istnienie tego urządzenia jest uregulowane odpowiednią służebnością wpisaną w dziale III księgi wieczystej.
Dom mieszkalny jest obiektem parterowym z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony. Budynek został wybudowany w 1996 r. w technologii tradycyjnej. W bryle budynku znajduje się garaż. Od strony podwórza do budynku przylega oszklona weranda. Od frontu obiekt posiada drewniany podest. Aktualnie budynek jest wykorzystywany na cele mieszkalne, powierzchnia użytkowa wynosi 175,98 m2. Suma oszacowania wynosi 536 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
357 333,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 600,00 zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika:
PKO BP SA I o. Centrum w Bydgoszczy 37 1020 1462 0000 7202 0022 4238
z dopiskiem rękojmia Km 1388/14 nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji. Osoby, które nie spełnią powyższych warunków, nie zostaną dopuszczone do przetargu. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W dniu 25.09.2017 r. można oglądać nieruchomość od godz. 11.00 do 11.30.
33693108
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne